Tổ chức Tea break – Tiệc Buffet – 08. 5444 0482

DỊCH VỤ

+ Chuyên tổ chức:
- Tổ chức Tiệc Buffet
- Tổ chức Tea break, Tiệc trà
- Tổ chức Tiệc Cưới hỏi
- Wedding planner
- Tổ chức Tiệc khai trương,họp,...
Dịch vụ chu đáo, phục vụ tận nơi !