0

Bánh Pháp

April 7th, 2011

Bánh Pháp
Một số hình ảnh bánh Pháp dùng trong Tea Break

Bánh tiệc nhẹ

Peanut Danish

Bánh tiệc nhẹ

Pizza Assorted

Bánh tiệc nhẹ

Bánh mỳ xúc xích

Bánh tiệc nhẹ

Patiso

Bánh tiệc nhẹ

Bánh mỳ sandwich

Bánh tiệc nhẹ

Bánh chuối nhỏ

Bánh tiệc nhẹ

Mixed Fruit tart

Bánh tiệc nhẹ

Doughnut

Bánh tiệc nhẹ

Moka Cake

Bánh tiệc nhẹ

Passion cheese

Bánh tiệc nhẹ

Bông lan tuyết

Bánh tiệc nhẹ

Peach Danish

Bánh tiệc nhẹ

Croissant Plain

Bánh tiệc nhẹ

Croissant bơ

Bánh tiệc nhẹ

Choux E’Clair

Bánh tiệc nhẹ

Danish Cream Che

Bánh tiệc nhẹ

Muffin chip

Bánh tiệc nhẹ

Fruit Tarlettes

Bánh tiệc nhẹ

Muffin nho

Bánh tiệc nhẹ

Chocolate Cake

Bánh tiệc nhẹ

Mousse Dâu

Bánh tiệc nhẹ

Strawberry Tart

Bánh tiệc nhẹ

Choux Thiên Nga

Bánh tiệc nhẹ

Trio chocolate

Bánh tiệc nhẹ

Due Cheese

peach

Chocolate Croissant

peach

Danish Raspberry

peach

Danish Strawberry

peach

Danish Apple

peach

Danish Blueberry

peach

Tỉamisu

peach

White chocolate

peach

Lemon

peach

Bánh mỳ bơ tỏi

peach

Sukem mini

Bánh Pháp