Tiệc cưới

Dịch vụ tổ chức tiệc cưới theo phong cách mới

BUFFET + Tea Break

Tư vấn trang trí tiệc đám hỏi

Tư vấn trang trí tiệc cưới


Âm nhạc

Trang trí không gian tiệc

Không gian mở tuyệt đẹp ( đối diện là sông Sài Gòn )

Món nướng BBQ

hình ảnh sự kiện đã thực hiện